Skip to product information
  • Classic USGS Kipahulu Hawaii 7.5'x7.5' Topo Map Image
  • Classic USGS Kipahulu Hawaii 7.5'x7.5' Topo Map Image
  • Classic USGS Kipahulu Hawaii 7.5'x7.5' Topo Map Image
1 of 3

MyTopo

Classic USGS Kipahulu Hawaii 7.5'x7.5' Topo Map

Dimensions
Format
Map Date
Regular price $16.95
Regular price Sale price $16.95
Sale Not Available

Historical USGS topographic quad map of Kipahulu in the state of Hawaii. Typical map scale is 1:24,000, but may vary for certain years, if available. Print size: 24" x 27"

This quadrangle is in the following counties: Maui.

The map contains contour lines, roads, rivers, towns, and lakes. Printed on high-quality waterproof paper with UV fade-resistant inks, and shipped rolled.

Contains the following named places: Papahawahawa Gulch, Ahole Rock, Ahuakeio, Alaalaula Gulch, 'Alaeiki, 'Alaenui, 'Alenuihaha Channel, Awapaewa'a Bay, Hahalawe, Hahalawe Gulch, Halemano, Ha'o'u, Ha'o'u, Honolewa Stream, Hulihana, Ka'u Bay, Ka'apipa Point, Ka'eho'eho, Kakalehale, Kakanoni Point, Kakiweka, Kakiweka Gulch, Kakoni, Kakuhalahala, Kalena, Kalena Stream, Kamilo Point, Kanahuali'i Falls, Kanekauila Heiau, Kapuaikini, Kauakio Bay, Kauakiu Point, Kaumakani, Kaumakani, Keawa Bay, Kekuapo'owai Falls, Kihapuhala, Kiko'o, Kipahulu, Koali, Koali, Kaukau'ai Gulch, Kukui Bay, Kukui'ula Gulch, Kukuiulaiki, Kulepeamoa Point, Kuloa Point, Laupapa Rock, Ka'apahu Bay, Lelekea Stream, Maka'aikuloa Point, Makali'ihanau, Maluhianaiwi Gulch, Ma'ulili, Ma'ulili Bay, Mokupala, Mokupapa, Mu'olea, Mu'olea, Mu'olea Point, O'ahu Point, 'Ohai Point, 'Ohe'o Gulch, 'Opelu Gulch, Paehala, Pa'ihi Gulch, Pailoa Point, Palikea, Palikea Stream, Papahawahawa, Papaloa, Papaloa Bay, Papauluana, Pepeiaolepo Bay, Pi'ilanipapa, Pipiwai Stream, Pohakanele, Pohakuloa Harbor, Pohue, Popokanaloa Point, Popoloa, Poponui, Pua'alu'u, Pua'alu'u Gulch, Puhilele Point, Pukuilua, Pukuilua Gulch, Pu'u'ahu'ula, Pu'uho'olio, Pu'ukue, Pu'uhaoa, Pu'uiki, Pu'uiki, Pools of 'Ohe'o, Wai'a'ama Bay, Wai'eli Gulch, Waihi Spring, Waihi'umalu Falls, Wailua Cove, Wailua Falls, Wailua Stream, Waimoku Falls, Waiohonu Stream, Waioka, Wailua, Makahiku Falls, Ka'ili Stream, Kipahulu (historical), Wai'eli Stream, 'Ohe'o Campground, Palapala Ho'omau Congregational Church, Pepeiaolepo Beach, Kipahulu Forest Reserve, Papahawahawa Gulch, Ahole Rock, Ahuakeio, Alaalaula Gulch, 'Alaeiki, 'Alaenui, 'Alenuihaha Channel, Awapaewa'a Bay, Hahalawe, Hahalawe Gulch, Halemano, Ha'o'u, Ha'o'u, Honolewa Stream, Hulihana, Ka'u Bay, Ka'apipa Point, Ka'eho'eho, Kakalehale, Kakanoni Point, Kakiweka, Kakiweka Gulch, Kakoni, Kakuhalahala, Kalena, Kalena Stream, Kamilo Point, Kanahuali'i Falls, Kanekauila Heiau, Kapuaikini, Kauakio Bay, Kauakiu Point, Kaumakani, Kaumakani, Keawa Bay, Kekuapo'owai Falls, Kihapuhala, Kiko'o, Kipahulu, Koali, Koali, Kaukau'ai Gulch, Kukui Bay, Kukui'ula Gulch, Kukuiulaiki, Kulepeamoa Point, Kuloa Point, Laupapa Rock, Ka'apahu Bay, Lelekea Stream, Maka'aikuloa Point, Makali'ihanau, Maluhianaiwi Gulch, Ma'ulili, Ma'ulili Bay, Mokupala, Mokupapa, Mu'olea, Mu'olea, Mu'olea Point, O'ahu Point, 'Ohai Point, 'Ohe'o Gulch, 'Opelu Gulch, Paehala, Pa'ihi Gulch, Pailoa Point, Palikea, Palikea Stream, Papahawahawa, Papaloa, Papaloa Bay, Papauluana, Pepeiaolepo Bay, Pi'ilanipapa, Pipiwai Stream, Pohakanele, Pohakuloa Harbor, Pohue, Popokanaloa Point, Popoloa, Poponui, Pua'alu'u, Pua'alu'u Gulch, Puhilele Point, Pukuilua, Pukuilua Gulch, Pu'u'ahu'ula, Pu'uho'olio, Pu'ukue, Pu'uhaoa, Pu'uiki, Pu'uiki, Pools of 'Ohe'o, Wai'a'ama Bay, Wai'eli Gulch, Waihi Spring, Waihi'umalu Falls, Wailua Cove, Wailua Falls, Wailua Stream, Waimoku Falls, Waiohonu Stream, Waioka, Wailua, Makahiku Falls, Ka'ili Stream, Kipahulu (historical), Wai'eli Stream, 'Ohe'o Campground, Palapala Ho'omau Congregational Church, Pepeiaolepo Beach, Kipahulu Forest Reserve